Gadolindagen

Kemiska Sällskapet i Åbo och Turun Kemistikerho har sedan 1969 turvis ordnat en seminaredag till ära av Professor Johan Gadolin. Gadolin-dagarnas teman har varit mycket aktuella och intressanta genom åren.

Gadolindagen i år.

Teman för de tidigare Gadolin-dagarna framgår i listan nedan.

XLVI 2014 KSÅ Gadolin After-work med planering av Gadolindagens framtid
XLV 2013 KK Grafen
XLIV 2012 KSÅ Matkemi
XLIII 2011 KK 250 år kemiundervisning i Åbo
XLII 2010 KSÅ Johan Gadolin 250 år
XLI 2009 KK Kemi från naturprodukter till mjuka material
XL 2008 KSÅ Kemisten i arbetslivet
XXXIX 2007 KK Gadolins personhistoria
XXXVIII 2006 KSÅ Datorkemi
XXXVII 2005 KK Kemiundervisning
XXXVI 2004 KSÅ Enantioselektiv katalys
XXXV 2003 KK Nanoteknologi
XXXIV 2002 KSÅ Biomaterial
XXXIII 2001 KK Sällsynta jordmetaller
XXXII 2000 KSÅ Aqua Aboensis
XXXI 1999 KK Publikation, patent eller båda
XXX 1998 KSÅ Functional Food
XXIX 1997 KK Från ide till läkemedel
XXVIII 1996 KSÅ Kemiteknologin och miljön i Estland
XXVII 1995 KK Människa, miljö och EU
XXVI 1994 KSÅ Behövs kemister i dagens Finland
XXV 1993 KK Kemin i Åbonejden - igår och idag
XXIV 1992 KSÅ Miljövänliga produkter - finns dom?
XXIII 1991 KK Kemi och elektronik
XXII 1990 KSÅ Nya trender i den kemiska forskningen
XXI 1989 KK Kemisten - utan beskyddare
XX 1988 KSÅ Kemi och idrott
XIX 1987 KK Kemin och Åbonejdens industri
XVIII 1986 KSÅ Nya material
XVII 1985 KK Kemi och vårt vardagliga bröd
XVI 1984 KSÅ Kemi - Hälsa - Männsiska
XV 1983 KK Problemavfall
XIV 1982 KSÅ Bioteknologi
VIII 1976 KSÅ Plasten - perspektiv på en råvara
XIII 1981 KK Strålkemiska analysmetoder
XII 1980 KSÅ Åbonejdens dricksvattenproblem
XI 1979 KK Kemistens arbetsmiljö
X 1978 KSÅ Energialstring - idag och i morgon
IX 1977 KK Läkemedelsindustrin - en kemisk tillämpning
VIII 1976 KSÅ Plasten - perspektiv på en råvara
VII 1975 KK Specialapparatur i forskningen
VI 1974 KSÅ Minidator som kemistens hjälpmedel
V 1973 KK Kemiundervisning
IV 1972 KSÅ Vattenföroreningar
III 1971 KK Laboratorieplanering
II 1970 KSÅ Alkohol och bryggeriprodukter
I 1969 KK Lantanoider och läkemedelskemi
Printable
Printable page